Välkommen till min nylayoutade hemsida.  

Jag , Katrin Björksten bedriver uppfödning i hemmiljö av bengalkatter sedan 2006 enligt tillstånd av Länsstyrelsen enl 6 kap 4 § djurskyddslagen att bedriva kattuppfödning. 

SE Happy Hooligans Aramis
SE Happy Hooligans Aramis
Grandelux Caribbean Kiss Nicky
Happy Hooligans Christoffer Robin - Heffaklumpen
Sakura o Heffis väntar smått 23/11
Sakura o Heffis väntar smått 23/11
Yuffie och Heffis väntar smått 4/12
Yuffie och Heffis väntar smått 4/12
Amaretto och Heffis väntar smått 22/12