Välkommen till min hemsida.   
Jag , Katrin Björksten bedriver uppfödning i hemmiljö i Stockholm  av bengalkatter sedan 2006 enligt tillstånd av Länsstyrelsen enl 6 kap 4 § djurskyddslagen att bedriva kattuppfödning.

SE Happy Hooligans Aramis
SE Happy Hooligans Aramis
Grandelux Caribbean Kiss Nicky
Happy Hooligans Christoffer Robin - Heffaklumpen